Lädersättra Koloniträdgårdsförening

InformationSenaste nytt

Kön till våra lotter är stängd. Vi har inga lotter kvar för uthyrning.Priser

Pris för en lott är 300:-/år

Betalning sker till Plusgirot 687989-4
Betalningsmottagare Läderstättra koloniträdgårdsförening
Avsändare Lottnumret och namn.

Jordfräsen är trasig och ingen ny kommer att införskaffas.

Vill man absolut köra med jordfräs så får man hyra en själv föreningen står inte för den kostnaden.

Det är förbjudet att parkera inom området.

Lossa och lasta är ok, sen ska bilen köras bort

/Styrelsen

Förbjudet att dumpa skräp

Det är absolut förbjudet att kasta skräp och trädgårdsavfall i skog eller på annan del av kommunens mark. Trädgårdsavfall och rens får man ta han om på annat sätt. Rens kan man göra kompost av. Annat skräp ska forslas bort till tippen.

/Styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen:
Ordförande; Eva-Lena Eriksson lott nr 60.
Mobil 0707658785,
mail  eva-lena.eriksson@hotmail.com

Kassör; Horst Frank lott nr 39
Mobil 0737876083
mail horst.frank@bredband.net

Ledamot; Andreas Ljungström
lott nr 37


Maskinansvarig; Leif Bergman lott nr 53