Information

Fest/Party

Senaste nytt

Hej alla glada odlare!

Vi tycker att det är hög tid att vi har en lite fest. 
Det blir lite enkelt. Vi grillar och äter lite.
När: lördagen den 15:e oktober. (Om det regnar denna dag flyttas det till 16:e oktober, vid regn även denna dag ställs det in)
Vi tänker oss lunchtid kl: 12:00.
för att veta hur många som kommer måste ni anmäla er till:
eva-lena.eriksson@hotmail.com senast tisdag den 11:e oktober

Väl mött
Styrelsen

Hello all happy growers!

We think it's high time we have a little party.
It becomes a bit simple. We grill and eat a little.
When: Saturday 15 October. (If it rains on this day, it will be moved to October 16th, if it rains on this day as well, it will be cancelled)
We are thinking of lunchtime at: 12:00.
to know how many will come, you must register at:
eva-lena.eriksson@hotmail.com no later than Tuesday 11 October

Well met
The board

Senaste nytt

Kön till våra lotter är stängd. Vi har inga lotter kvar för uthyrning.

Priser

Pris för en lott är 300:-/år

Betalning sker till Plusgirot 687989-4
Betalningsmottagare Läderstättra koloniträdgårdsförening
Avsändare Lottnumret och namn.

Jordfräsen är trasig och ingen ny kommer att införskaffas.
Vill man absolut köra med jordfräs så får man hyra en själv föreningen står inte för den kostnaden.

Det är förbjudet att parkera inom området.

Lossa och lasta är ok, sen ska bilen köras bort

/Styrelsen

Förbjudet att dumpa skräp

Det är absolut förbjudet att kasta skräp och trädgårdsavfall i skog eller på annan del av kommunens mark. Trädgårdsavfall och rens får man ta han om på annat sätt. Rens kan man göra kompost av. Annat skräp ska forslas bort till tippen.
/Styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen:
Ordförande; Eva-Lena Eriksson lott nr 60.
Mobil 0707658785,
mail  eva-lena.eriksson@hotmail.com

Kassör; Horst Frank lott nr 39
Mobil 0737876083
mail horst.frank@bredband.net

Sekreterare/köansvarig;
Grethe Widlund lott nr 5
Mobil 0703270516
Mail grethe.widlund@hotmail.com
Kön är stängd för tillfället då vi inte har några lotter kvar

Ledamot; Andreas Ljungström lott nr 37

Maskinansvarig; Leif Bergman lott nr 53